Haftanın Gündemi

Ziyaretçi Defteri

Hayırlı olsun 10-08-2013
Yeni web siteniz hayırlı olsun. İyi çalışmalar
Tüm Notlar <-

Üye Girişi

  • Makale gönder
  • E-posta :
  • Şifre :
  •  

Arama

Editör Köşesi

Sosyal Medya

HÜMEZE SURESİ

HÜMEZE SURESİ   Rahman, Rahim Allah adıyla Hümeze suresi; Karanlığı bir yaşam biçimi olarak seçen her toplumu uyarmak için Resul, Nebi, tevhit erleri tarafından vahyi aydınlığa çağırıldığı bilinmektedir. (Nahl-36-Yunus-47) Vahyi aydınlığın olmadığı her toplum, kaos ortamıdır ve sayısız kötülüğün yeşerdiği bu kaos ortamından ışığa/aydınlığa çıkmayı talep edenlere, Mekke’de kıyamet suresinden sonra Hz. Muhammed resule vahye-dilmiş olup 9 ayettir.    İlk ayette geçen Hüm...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2022-05-31 , Kategori: Makale

KIYAMET SURESİ 20-40

 KIYAMET SURESİ (20-40) Rahman, Rahim Allah adiyle. Kıyamet suresi; Karanlığı bir yaşam biçimi olarak seçen her toplumu uyarmak için (Resul, Nebi, tevhit erleri) tarafından aydınlığa çağırıldığı bilinmektedir. (Nahl-36-Yunus-47) Her türlü kötülüğün yeşerdiği kaos ortamından ışığa/aydınlığa çıkmayı talep edenlere, Mekke’de Karia suresinden sonra Hz. Muhammed resule vahye-dilmiş olup 40 ayettir. İlk ayette geçen Kıyamet; sözcük olarak, “insanların tekrar dirilerek hesaba çekileceği günü...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2021-11-23 , Kategori: Makale

RİVAYET VE HADİSLER

RİVAYETLER VE KURANI KERİM Rivayetler hem kaynakları hem aktarım şekli hem toplanıp yazılma aşamaları hem de içerik olarak zanna dayalı olmaları, kuşku ve çelişki içermeleri nedeniyle kesin doğru kabul edilemezler, güvenilmezdir ve dinde kaynak olamazlar. Kur'an ise hem ilâhi kaynaklı olması hem aktarımında şüphe olmaması hem tüm ümmetin üzerinde kesin mutabakata sahip olması, hem içeriğinde kuşku ve çelişki olmaması ve hem de bizzat Allah tarafından kıyamete kadar koruma altında olması haseb...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: , Kategori: Kavram

KIYAMET SURESİ (1-19)

   KIYAMET SURESİ  (1-19) Rahman, Rahim Allah adiyle. Kıyamet suresi; Her toplum, uyarıcılar (Resul, Nebi, tevhit erleri) tarafından aydınlığa çağırılmalarına rağmen (Nahl-36-Yunus-47) kendi tercihlerinin sonucu olarak, koyu karanlıklar içerisinde bocalarken, bu koyu karanlıktan ışığı/aydınlığa çıkmayı talep edenlere, Mekke’de Karia suresinden sonra Hz. Muhammed resule vahye-dilmiş olup 40 ayettir. İlk ayette geçen Kıyamet; sözcük olarak, “insanların tekrar dirilerek hesaba çeki...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2021-05-03 , Kategori: Makale

KARİA SURESİ (kapıyı çalan kıyamet saati)

  KARİA SURESİ (kapıyı çalan kıyamet saati) Rahman, Rahim Allah adiyle.Karia suresi; Kureyş suresinden sonra karanlığa gömülen insanlığın, aydınlığa ulaşması için Mekke’de Hz. Muhammed’e vahye-dilmiş olup 11 ayettir. İlk ayette geçen Karia; sözcük olarak, “kapıyı çalan kıyamet saatinin”  adı olarak tanımlanmış  ve onun geleceği bildirilerek sureye de isim olmuştur. Bundan önce vahye-dilen Kureyş Suresinde sureye de isim olan Kureyş Kabilesinin yaptıkları nankörlü...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2021-02-05 , Kategori: Makale

KUREYŞ SURESİ (NANKÖRLER)

KUREYŞ SURESİ (NANKÖRLER)  Rahman, Rahim Allah adiyle. Kureyş suresi; Tin suresinden sonra karanlığa gömülen insanlığın, aydınlığa ulaşması için Mekke’de Hz. Muhammed Resule vahye-dilmiş olup 4 ayettir. İlk ayette geçen Kureyş; sözcük olarak, “Kâbe’den sorumlu olan kabilenin” adı olup sureye de isim olmuştur. Bundan önce vahye-dilen Tin suresin de hükmetme ya da Hakimiyet alanının ancak Allaha ait bir yetki olduğu, bu yetkinin O’ndan başkasına verilmesinin ya da devredilmesinin d...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-11-24 , Kategori: Makale

TİN SURESİ

TİN SURESİ: Rahman, Rahim, Allah adiyle. Tin Suresi; Şems Suresinden sonra karanlığa gömülen insanlığın, aydınlığa ulaşması için Mekke’de Resule vahyedilmiş olup 8 ayettir. İlk ayette geçen Tin; sözcük olarak “incir” demek olup sureye de isim olmakla beraber bir bakıma şems suresinin devamı niteliğindedir. Bu sureden önce vahyedilen Şems suresinde gökyüzü ve güneş sisteminin evreleri belirtilmiş, güneş sistemi içerisinde yer alan dünyaya ve onun içindeki insanların yaşamını ikame et...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-10-31 , Kategori: Makale

ŞEMS SURESİ

 ŞEMS SURESİ: Rahman, Rahim, Allah adiyle… Şems Suresi; Kadr Suresinden sonra Mekke’de Resule lütfedilmiş olup 15 ayettir. İlk ayette geçen Şems; sözcük olarak “güneş” demek olup sureye de isim olmuştur. Şems suresinden önce vahyedilen Kadr suresinde halkın çoğunluğunun geceye yoğunlaştığı/yoğunlaştırıldığı anlayışların/eylemlerin yanlışlığı vurgulanmış, aslolanın o gecede inzal edilen vahye odaklanmak olduğu ve onun prensiplerine uygun olarak hayatı tanzim etmek gerektiği ve o...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-09-28 , Kategori: Makale

KADR SURESİ

 KADR SURESİ;  Rahman, Rahim, Allah adiyle…Kadr Suresi, Abese Suresinden sonra Mekke’de indirilmiş olup 5 ayettir. İlk ayette geçen Kadr; sözcük olarak “değer, kıymet” demek olup Kur'an-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı ilk gece olduğundan sureye de isim olmuştur. Abese Suresinde insanın, diğer canlıların ve bitkilerin yaratılmasındaki hikmete odaklanan şirkten arınmış temiz gönüle (= kalp ve akıl birlikteliği) sahip şahsiyetler, bunların ancak Allah’ın sonsuz kudretinin tecel...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-08-13 , Kategori: Makale

ABESE SURESİ

ABESE SURESİ  Rahman, Rahim Allah adiyle; Abese Suresi, 42 ayet olup Mekki surelerin özelliğini taşımakta ve Necm Suresinden sonra indirilmiş olduğu belirtilmiştir. Abese fiili surat astı, surat ekşitti anlamına gelmektedir. Dünden bugüne değin, insanlar içinde yaşadığı toplumdaki siyasal, ekonomik, kültürel ve askerî açıdan sosyal statüsü zirve yapmış şahıslara karşı, hayranlık duyduğu sosyolojik bir gerçektir. Onların şu ya da bu şekilde ünlü olmaları insanları cezbetmiş, çeki...

Devamı
Yazan: A.Kerim ULUDOĞAN Ekleme Tarihi: 2020-08-02 , Kategori: Makale
Sayfa :

Bir Portre

Bir Ayet

Kitaptan sana vahyolunanı oku, salatı da eda et Çünkü salat(islami değerler) insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkor. Allah’ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah, yaptıklarınızı biliyor. Ankebût Sûresi 45

Hikmetli Bir Söz

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 1- Bu kitabın indirilişi, Azîz ve Hakîm olan Allah tarafındandır. 2- Emin ol, biz sana kitabı hakkıyla indirdik. Onun için dini yalnız kendisine halis kılarak Allah'a ibadet ve kulluk et. 3- İyi bil ki, halis din ancak Allah'ındır. O'ndan başka birtakım dostlar tutanlar da şöyle demektedirler: "Biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz." Şüphe yok ki Allah, onların aralarında ihtilaf edip durdukları şeyde hükmünü verecektir. Herhalde yalancı ve nankör olan kimseyi Allah doğru yola çıkarmaz. (Zümer 1-3)

Ne Okuyalım

f
Tüm hakları saklıdır © 2013
kerimuludogan@hotmail.com